Wortel TU/e

2DL03: Basiswiskunde voor HBO
(2DL03)

Basis

  • Algebraïsche rekenvaardigheden
  • Oplossen van eenvoudige vergelijkingen en ongelijkheden
  • Machten en logaritmen
  • Goniometrie
Functies met een variabele
  • Limieten en continuïteit
  • Inverse functies
  • Differentiaalrekening, Middelwaardestelling, Raaklijn, linearisatie, Taylorpolynoom
  • Integraalrekening, Eigenschappen van integralen, Substitutie, partiële integratie