Wortel TU/e

Differentiëren
(tue05)

Om een functie goed te kennen, wil je weten waar deze functie stijgt, daalt of waar zij een maximum of minimum heeft. Vaak kun je met behulp van Differentiëren dit achterhalen.