Wortel TU/e

Complexe getallen
(Complex)

Complexe getallen

  1. Complexe getallen
  2. Vermenigvuldigen en delen
  3. Machten
  4. Conjugeren
  5. Het complexe vlak
  6. Argument en modulus
  7. Rekenen met poolcoordinaten
  8. Rekenen met e machten
  9. Complexe wortels
  10. Complexe vergelijkingen oplossen