Wortel TU/e
You are not logged in. (Login)

 • In deze module kun je nog eens oefenen met het rekenen met getallen.
  In het bijzonder kun je optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gehele getallen en breuken oefenen.


 • In Rekenen met Letters leer je o.a. haakjes wegwerken, factoren buiten haakjes halen en breuken samenvoegen of splitsen.
 • Je leert verschillende soorten vergelijkingen en ongelijkheden op te lossen.
 • Basis
  • Algebraïsche rekenvaardigheden
  • Oplossen van eenvoudige vergelijkingen en ongelijkheden
  • Machten en logaritmen
  • Goniometrie
  Functies met een variabele
  • Limieten en continuïteit
  • Inverse functies
  • Differentiaalrekening, Middelwaardestelling, Raaklijn, linearisatie, Taylorpolynoom
  • Integraalrekening, Eigenschappen van integralen, Substitutie, partiële integratie